Telefon 011/77-00-315 ; Telefon / Viber/ WhatsApp / 066/88-0-31-55 info@autoskolaexpert.rs

Osećanje sigurnosti kandidata i roditelja

Kandidat koji nije punoletan ima jednako pravo na pohađnje obuke kao i punoletni kandidat. Pri upisu svi kandidati potpisuju ugovor, za maloletne kandidate. Ugovore potpisuje roditeljl /staratelj. Profesionalni rad i posebnost Autoškole “Expert” jeste...