Telefon 011/77-00-315 ; Telefon / Viber/ WhatsApp / 066/88-0-31-55 info@autoskolaexpert.rs

Nakon što ste položili vozački ispit, sigurno ste jedva čekali momenat da sednete u svoj automobil sa propisnim (sveže zalepljenim) nalepnicama “P” i prvi put osetili draž slobode i nezavisnosti koju vozači imaju, ali… dobili ste i određena ograničenja, pravila i obaveze koje, kao savestan vozač, morate poštovati i ispunjavati. Ako vam je još u glavi gomila pravila koja ste učili za polaganje, možete se lako zaboraviti za ova koja vam mogu doneti i prvu kaznu čim izađete na drum. Zato smo zamolili kolege iz administracije da nam koncizno napišu šta smete, a šta striktno ne smete raditi kao vlasnik probne vozačke dozvole. 

Koji je rok važenja probne vozačke dozvole?

Kada kandidat za vozača uspešno prođe sve prepreke i položi vozački ispit za neku od kategorija
motornih vozila: A1, A2, A, B1, B; izdaće mu se Probna vozačka dozvola sa rokom važenja:
• za one kandidate koji polože vozački ispit sa navršenih 19 godina života do dve godine
• do navršene 21. godine života, za one kandidate koji su položili vozački ispit pre navršene 19.
godine. To znači da će za onog vozača, koji je dobio Probnu dozvolu sa 17. godina, rok njenog
važenja biti do četiri godine, dok ne navrši 21. godinu života.

Šta nakon isteka roka probne vozačke dozvole?

Posle isteka roka važenja Probne vozačke dozvole, vozač dobija dozvolu B kategorije, koja mu
omogućava da vozi bez raznih ograničenja koje nameće Probna dozvola.

Izuzeci od ovog perioda mogu biti?

Učenicima srednjih stručnih škola, koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila i
koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima C i CE kategorije, probna vozačka dozvola za
upravljanje vozilom kategorije B izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

Llice već poseduje probnu vozačku dozvolu neke od kategorija: A1, A2, A, B1 ili B; a kasnije položi ispit i za neku
drugu od predhodno navedenih kategorija, probna vozačka dozvola za novostečenu kategoriju
važiće mu do datuma važenja probne dozvole koja je prvo izdata.

Ograničenja

Ograničenje snage, vremena vožnje, sme li da se vuče prikolica, ograničenje brzine i broja putnika, na
koliko se dobija…

Ograničenje snage – ali postoji izuzetak!
Vozač sa probnom vozačkom ne sme da vozi auto sa motorom jačim od 80 kW ili 109 KS. Međutim,
postoji izuzetak. Sme da vozi snažniji automobil samo pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom
vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za B kategoriju u trajanju od najmanje 5 godina.

Zabranjena noćna vožnja
Sa probnom vozačkom ne smete da vozite od 23:00h do 06:00h.
Nema izuzetaka u smislu da u tom periodu sme da se vozi sa pratnjom iskusnijeg vozača ili člana
porodice. Na svim ostalim putevima sa probnom vozačkom sme da se vozi samo do 90% od ograničenja.

Alkohol – nema tolerancije
Vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne sme da ima alkohol u krvi i tu nema nikakve granice, odnosno
minimalne količine.

Telefoniranje u potpunosti zabranjeno!

Sa probnom vozačkom ne smete da koristite telefon čak ni uz pomoć „hands free“ uređaja.

Maloletnici ne smeju da voze sami

Početnici koji su položili pre 18. godinene smeju da voze bez nadzora osobe koja ima dozvolu najmanje 5 godina. To znači da sve dok ne napune 18. godina, sa njima u automobilu mora da bude neko ko ima vozačku dozvolu B kategorije minimum 5 godina (ne mora da
bude član porodice).

Ograničenje broja putnika sa probnom vozačkom

Ovo ograničenje važi samo za maloletne vozače. Oni ne smeju da voze više od 3 osobe, uključujući i
osobu koja vrši nadzor. Punoletni vozači sa probnom vozačkom dozvolom smeju da voze onoliko putnika
za koliko je automobil registrovan.

Dakle, koliko dugo smo u obavezi da imamo probnu vozačku dozvolu?

• na dve godine – ovo važi za one koji polože vozački ispit sa navršenih 19 godina
• do 21. godine bez obzira koliko to trajalo ukoliko polože vozački ispit pre nego što napune 19
godina

Da pojednostavimo, stariji od 19 godina dobijaju probnu vozačku na 2 godine. Mlađi od 19 godina moraju da nose probnu vozačku sve dok ne napune 21. godinu.

Nalepnice za automobile koje voze oni sa probnom vozačkom dozvolom

Auto koji vozi vozač sa probnom vozačkom mora da ima posebne oznake „P“ sa prednje i zadnje strane.
Prednju stavite u gornji desni ugao vetrobrana (kod suvozača), a zadnju u desni ugao zadnjeg stakla. Ne
morate da ih lepite, kako bi drugi članovi porodice mogli da ih uklone ukoliko ne žele da voze sa
njima. Ovu oznaku možete da dobijete u auto-školi, a možete i da je skinete sa sajta neke auto-škole i
sami odštampate. Mora da bude u boji.